Hoppa till innehåll
Search
Close this search box.

Brännbacken

Brännbacken

Mått 28,4 x 36,4 m.
Höjd 10,8 m.

Projektering, leverans och montage av komplett stålstomme, HDF bjälklag, betongsocklar, bärande takplåt, väggelement till ytter och innerväggar, takavvattning och plåtbeslag.

Svårigheter i projektet:
Flera portöppningar på långsidor och inga vindstag fick påverka möjligheten att placera fler portar i fasaden. 
Detta löstes genom att använda portkarmarna som ramar för att ta hand om vindlasterna.

–